image-1

ERKEKLERDE MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI- JİNEKOMASTİ

Jinekomasti erkeklerde memenin büyümesi anlamına gelir. Tahmin edilenin aksine erkeklerin %32 gibi büyük bir çoğunluğunda görülen jinekomastiye buluğ çağından önceki dönemde çocuklarda daha sıklıkla rastlanabilir.

Meme büyümesinin normal sebepleri olduğu gibi patolojik sebepleri de olabilir, burda bilinmesi gereken hormon sistemleriyle ilgili bir problemin olup olmadığıdır.

Sonradan gelişen meme büyümelerinde tümör riski göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebepler dışında jinekomastide alkolizmden uyuşturucu kullanımına kadar veya hıb veya erpes gibi enfeksiyon hastalıklarına kadar geniş bir yelpaze değerlendirilir.

Tüm bu faktörler elimine edildikten sonra cerrahın karşısına çıkmak gerekir. Memede problem genel olarak volümün artması, bu volümün artmasına lokal yağ birikmesi, meme dokusunun büyümesi veya her ikisi birlikte sebep olabilir.

Sadece yağ dokusundan kaynaklanan bir hacim artması varsa buna püsodöjinekomasti yani yalancı jinekomasti denir. Sadece yağ dokusu olduğu durumlarda liposakşınla gayet rahat çözüme gidilebilir.

Meme dokusunun arttığı durumlarda cerrahi tek yöntemdir. Meme başından ince bir çizgi kesi yapılarak meme dokusunun fazlalığı alınır.

Sıklıkla karşılaşılan her iki problemin birlikte olduğu durumlardır. Yani hem meme dokusu artmıştır hem de yağ dokusu vardır. Yağ dokusu artı deri fazlalığı olduğu durumlarda liposakşının deriyi büzebilme kabiliyeti önce liposakşın yapılarak denenebilir, ancak işe yaramazsa cerrahiyi düşünmek gerekir.

Jinekomasti girişimleri kolay ameliyatlardır. Narkozsuz yapılabilir. Hasta aynı gün evine gider. Ağrısı sızısı olmaz. Göğüs bölgesine ameliyattan sonra bir baskı gerekecektir, 1-2 hafta süre ile bir korse önerilir. Başarılı neticeleri olan rahat bir girişimdir.